Uitgeschreven tekst Film Kustgenese twee punt nul

(Met duinen en een strand op de achtergrond verschijnt de titel: Kustgenese 2.0. Kennis voor een veilige kust. Een strand en hoge duinen vanuit de lucht. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Het klimaat verandert en de bodem daalt.
Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we met de Nederlandse kust omgaan.
Daarom zijn we Kustgenese 2.0 gestart een programma dat voortkomt uit jarenlang kustbeleid.
We onderzoeken hierin tot 2020 hoeveel zand we op lange termijn nodig hebben voor de kust waar en wanneer we het zand nodig hebben en hoe we dit het beste kunnen toevoegen aan de kust.
Kustgenese 2.0 bestaat uit drie hoofdonderdelen.
Onderdeel één is het langetermijn-kustonderzoek.
Hierin doen we metingen en ontwikkelen we modellen.
Die helpen om maatregelen te nemen voor de veiligheid van onze kust op de lange termijn.
Onderdeel twee is de pilotsuppletie van vijf miljoen kuub zand in het Amelander Zeegat die we gaan monitoren.
In het derde onderdeel, ecologie, onderzoeken we de effecten van deze pilotsuppletie op vis en bodemdieren in het Amelander Zeegat.
Onze onderzoeken leveren ontzettend veel informatie op.
Om deze gegevens op te kunnen slaan en beheren ontwikkelen we een datamanagementsysteem.
Daarmee maken we de gegevens toegankelijk voor iedereen en kunnen we uitbreiden wanneer dat nodig is.
Omdat we efficiënt willen werken is het belangrijk dat we kennis en ervaring gebruiken van nieuwe en bestaande projecten.
Denk aan de uitkomsten van andere zandige projecten zoals de Zandmotor of de versterking van de Houtribdijk.
Maar ook internationale samenwerkingsverbanden en wetenschappelijke projecten zijn leerzaam.
Verder combineren we onze eigen opgedane kennis zoveel mogelijk met kennis uit andere programma's en onderzoeken.
Zoals SEAWAD, PROCOAST en Building with Nature.

(Een vogel op het strand.)

Het resultaat in 2020 is een beleidsadvies over hoe we onze kust kunnen onderhouden met zand en een aanpak voor vervolgonderzoek tot 2028.
Met de resultaten kunnen we onderbouwde besluiten blijven nemen over het beleid en het beheer van het Nederlandse zandige kustsysteem.

(Een uitgestrekt kustlandschap. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op helpdeskwater.nl/kustgenese2. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG