Grenswaarden kleurcodering Kust

Grenswaarden kleurcodering kust

Kust- en benedenrivierengebied: Waterstand (m+NAP) en gemiddelde herhalingstijd

Stelregel: kleurcode afgeven vanaf 48 tot 12 uur voorafgaand aan verwacht overschrijden van de criteria. NB: WMCN zal de partners vanaf 7 dagen vooraf informeren als een overschrijding verwacht wordt. Dan wordt nog geen kleurcode afgegeven, maar wordt aangegeven dat er kans is op het bereiken van bepaalde waterstanden en bijbehorende kleurcode.

NB: Bij onverwachte omstandigheden kan korter dan 12 uur van te voren een kleurcode worden afgegeven.

Grenswaarden kleurcodering kust, voor tekstuele beschrijving klik op de afbeelding.

Grenswaarden kleurcodering kust, klik op de afbeelding voor een tekstuele beschrijving van de afbeelding

Tabel 1 Grenswaarden kleurcodering kust

* Bij een verwachte overschrijding van het voorwaarschuwingspeil worden de waterbeheerders en andere partners geïnformeerd. In deze situatie nemen zij eerste voorbereidende maatregelen op hoogwater.