Samenvatting criteria kleurcodes

Criteria voor afgeven kleurcodes

De volgende criteria vormen de basis voor de actuele kleurcode.

Waterstand-, golf-, wind- en neerslagverwachtingen.

Als op de rivieren, op de meren of langs de kust zodanig hoogwater verwacht wordt, dat de vastgestelde grenswaarden overschreden worden of als sprake kan zijn van hevige overlast in de regionale watersystemen door extreme neerslag. Via onderstaande links gaat u naar overzichten van de grenswaarden behorende bij de verschillende kleurcodes voor referentielocaties

In het geval van (dreigende) wateroverlast door hevige neerslag kan worden aangesloten bij de waarschuwingen van het KNMI.

Dreigend falen.

Wanneer sprake is van een mogelijke overstroming door falen van een waterkering (als gevolg van hoogwater, droogte en laagwater, ijsgang of andere calamiteiten). Deze informatie komt in hoofdzaak van de waterschappen en de RWS regio’s.

Terreurdreiging en/of (dreigende) cyberaanval.

Als sprake is van een terreurdreiging en/of (dreigende) cyberaanvallen met effect op waterkerende objecten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meldt dit bij het DCC-IenM.

Grenswaarden kleurcodering, klik op de afbeelding voor een tekstuele beschrijving van de afbeelding