Grenswaarden kleurcodering Rivieren

Rivierengebied: Waterstand (m+NAP), afvoer (m3/s) en gemiddelde herhalingstijd

  • Stelregel Rijn: kleurcode afgeven vanaf 48 tot 12 uur voorafgaand aan verwacht overschrijden van de criteria.
  • Stelregel Limburgse Maas: kleurcode afgeven indien betreffende waterstand wordt overschreden en de overschrijding naar verwachting aanhoudt/doorzet of als de genoemde hogere stand binnen 12 uur wordt bereikt.
  • Stelregel Benedenmaas: kleurcode afgeven vanaf 48 tot 12 uur voorafgaand aan verwacht overschrijden van de criteria en als overschrijding langer dan 12 uur zal aanhouden.

NB: WMCN zal de partners vanaf 7 dagen vooraf informeren als een overschrijding verwacht wordt. Dan wordt nog geen kleurcode afgegeven, maar wordt aangegeven dat er kans is op het bereiken van bepaalde waterstanden en bijbehorende kleurcode.

NB: Bij onverwachte omstandigheden kan korter dan 12 uur van te voren een kleurcode worden afgegeven.

Grenswaarden kleurcodering rivieren, klik op de afbeelding voor een tekstuele beschrijving van de afbeelding

Kleurcodering Maas 2016

* En verdere stijging of aanhoudende hoge standen verwacht
** De start van de statusberichtgeving stelt de waterbeheerders in staat de eerste maatregelen voor te bereiden.

Opmerkingen:

  • Voor de Maas geldt dat de effecten van de Maaswerken nog niet zijn verwerkt. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, dan zullen bovenstaande criteria voor de Maas worden aangepast.
  • Een beperkte groep belanghebbenden ontvangt berichten van het Meldpunt Water van Rijkswaterstaat als bepaalde waterstanden worden bereikt. Dit valt buiten de scope van dit draaiboek, voor de volledigheid worden ze hierbij vermeld:
Berichtgeving Meldpunt Water (valt buiten scope draaiboek)

Criterium (Sint Pieter)

Bericht

1000 m3/s bereikt

Attenderingsbericht

1250 m3/s bereikt

Voorwaarschuwing

1500m3/s bereikt

Alarmering