Grenswaarden kleurcodering meren

Stelregel: kleurcode afgeven vanaf 40 tot 12 uur voorafgaand aan verwacht overschrijden van de criteria. Bij onverwachte omstandigheden kan korter dan 12 uur van te voren een kleurcode worden afgegeven.

NB: WMCN zal de partners vanaf 5 dagen vooraf informeren als een overschrijding verwacht wordt. Dan wordt nog geen kleurcode afgegeven, maar wordt aangegeven dat er kans is op het bereiken van bepaalde criteria en bijbehorende kleurcode.

De verwachte golfbelasting is in het IJsselmeergebied de belangrijkste parameter voor de opschaling. Voor bepaalde gebieden is de verwachte waterstand het belangrijkst. De maat voor de golfbelasting is de maatgevende kruinhoogte (MKH).

MKH1 = de fictieve kruinhoogte, waar gegeven de optredende waterstand- en golfcondities een golfoverslag van 1 liter per strekkende meter per seconde optreedt.

Omdat voor de meren het risico wordt bepaald voor alle 650 dijkvakken, zijn de criteria generiek beschreven. Dit is anders dan voor de rivieren en kust, waar aan de hand van een beperkt aantal locaties een kleur wordt afgegeven.

Grenswaarden kleurcodering Meren, klik op de afbeelding voor een tekstuele beschrijving van de afbeelding

* Criteria per sector zijn in overleg met de waterbeheerders bepaald. Vanwege de diversiteit zijn ze hier niet opgenomen.
** Voor enkele sectoren geldt dat een decimeringshoogte lager oranje of rood wordt afgegeven (met name voor de waterschappen Vallei en Veluwe, Amstel Gooi en Vecht en Fryslân.