tekstuele uitleg afbeeldingen kleurcodes

Kleurcodes LDHO

Kleurcode groen: Er is sprake van regulier dagelijks waterbeheer. Kleurcode geel: Hier en daar (verwachte) waterstanden verhoogd. Waterbeheerders nemen standaard maatregelen. Gebruiksfuncties op en aan het water, zoals scheepvaart en activiteiten in uiterwaarden of in andere buitendijkse gebieden, worden mogelijk beperkt. Kleurcode geel kan meerdere keren per jaar voorkomen. Kleurcode oranje: De dreiging van het hoogwater neemt (naar verwachting) toe. Waterbeheerders nemen verdergaande maatregelen. Indien nodig worden grootschalige maatregelen voorbereid. Gebruiksfuncties op en aan het water worden beperkt. Lichte schade aan waterkeringen kan optreden. Kleurcode oranje komt gemiddeld eens in de vijf jaar voor. Kleurcode rood: Ernstige en uitzonderlijke situatie in het watersysteem (verwacht). Grootschalige noodmaatregelen worden mogelijk getroffen. Schade kan optreden. Nationale veiligheid kan in het geding zijn. Kleurcode rood komt gemiddeld eens in de 20 tot 100 jaar voor (afhankelijk van het gebied).

Kleurcodes Kust

Vlissingen

Groen 3,10 voorwaarschuwingspeil; Geel 3,30 (1,3 maal per jaar); Oranje 3,70 (1 maal per 5 jaar); Rood 4,10 (1 maal per 25 jaar); Maatgevend hoog water 5,30 (1 maal per 4000 jaar).

Hoek van Holland

Groen 2,00 voorwaarschuwingspeil; Geel 2,20 (3,5 maal per jaar); Oranje 2,80 (1 maal per 5 jaar); Rood 3,65 (1 maal per 100 jaar); Maatgevend hoog water 5,10 (1 x per 10.000 jaar).

Den Helder

Groen 1,70 voorwaarschuwingspeil; Geel 1,90 (2 maal per jaar); Oranje 2,60 (1 maal per 6 jaar); Rood 3,45 (1 maal per 100 jaar); Maatgevend hoog water 4,50 (1 x per 10.000 jaar).

Harlingen

Groen 2,40 Normaal- of voorwaarschuwingspeil; Geel 2,70 (1,4 maal per jaar); Oranje 3,30 (1 maal per 5 jaar); Rood 3,90 (1 maal per 40 jaar); Maatgevend hoog water 4,90 (1 x per 4.000 jaar).

Delfzijl

Groen 2,60 Normaal- of voorwaarschuwingspeil; Geel 3,00 (2 maal per jaar); Oranje 3,80 (1 maal per 3,5 jaar); Rood 4,75 (1 maal per 40 jaar); Maatgevend hoog water 6,00 (1 x per 4.000 jaar).

Dordrecht

Groen n.v.t.; Geel 2,00 (1 maal per jaar); Oranje 2,50 (1 maal per 13 jaar); Rood 2,75 (1 maal per 200 jaar); Maatgevend hoog water 3,00 (1 x per 2.000 jaar)

Kleurcodes Rivieren

Rijn, Lek, Waal

Lobith Waterstand (m. +NAP)
Groen Normaal; Geel zomer 12,00 - winter 13,00 (meerdere keren per jaar); Oranje 15,00 (1 maal per 5 jaar); Rood 16,50 (1x per 100 jaar); Maatgevendhoogwater 18,00 (1 maal per 1250 jaar).

Lobith Afvoer (m3/s)
Groen Normaal; Geel zomer 4.200 - winter 5.260 (meerdere keren per jaar); Oranje 8.073 (1 maal per 5 jaar); Rood 11.689 (1x per 100 jaar); Maatgevend hoog water 16.000 (1 maal per 1250 jaar).

Benedenmaas

Sambeek Beneden Waterstand (m. +NAP)
Groen Normaal; Geel 11,70; Oranje 12,65 (1 maal per 10 jaar); Rood 13,40 (1 maal per 40 jaar); Maatgevend hoog water 14,40

Limburgse Maas

St. Pieter Waterstand (m. +NAP)
Groen Normaal; Geel 45,00 bereikt en verdere stijging of aanhoudende hoge standen verwacht of 45,25 binnen 12 uur (2-4 maal per jaar); Oranje 46,15 bereikt en verdere stijging of aanhoudende hoge standen verwacht of 46,60 binnen 12 uur (1 maal per 5 á 10 jaar); Rood 47,25 bereikt en verdere stijging of aanhoudende hoge standen verwacht of 47,60 binnen 12 uur (1 maal per 25 á 50 jaar); Maatgevend hoog water 48,35 (1 maal per 250 jaar).

St. Pieter Afvoer (m3/s)
Groen 800 - start statusberichtgeving; Geel 1.250 bereikt en verdere stijging of aanhoudende hoge standen verwacht of 1.500 binnen 12 uur (2-4 maal per jaar); Oranje 2.000 bereikt en verdere stijging of aanhoudende hoge standen verwacht of 2.250 binnen 12 uur (1 maal per 5 á 10 jaar); Rood 2.600 bereikt en verdere stijging of aanhoudende hoge standen verwacht of 2.850 binnen 12 uur (1 maal per 25 á 50 jaar); Maatgevend hoog water 3.400 (1 maal per 250 jaar).

Kleurcodes Meren

Afsluitdijk / Houtribdijk (sectoren 15 en 16)
Groen normaal; Geel - bij afsluiting voor verkeer en windkracht > 8 Bft; Oranje n.v.t.; Rood n.v.t..

Overige sectoren
Groen normaal; Geel diverse criteria welke per sector verschillen; Oranje MKH 1 twee decimeringshoogte onder kruinhoogte of Waterstand twee decimeringshoogten onder kruinhoogte (enkele sectoren wijken af) of volgens afpraken welke verschillen per sector; Rood MKH1 één decimeringshoogte onder kruinhoogte of Waterstand één decimeringshoogten onder kruinhoogte (enkele sectoren wijken af).