Achteroever Koopmanspolder

Nabij het Westfriese dorp Andijk ligt de Koopmanspolder. Geen doorsnee polder, maar een natuurontwikkelingsproject én proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst.

In 2012 heeft de provincie Noord-Holland, samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat, op basis van een ontwerp van kunstenaar Ben Raaijman, de polder opnieuw ingericht. De waterbeheerders benutten deze proeftuin van 16 ha sinds 2014 voor het experimenteren met verschillende waterpeilen. De Koopmanspolder staat via een visvriendelijke buisvijzel in verbinding met het IJsselmeer.

Resultaten veelbelovend

Na drie jaar onderzoek in de Koopmanspolder kunnen we concluderen dat het waterpeil in de polder zonder problemen sterk kan variëren, tot bijna 2 meter. De waterberging leidt niet tot grondwaterproblemen in het achterland. De waterkwaliteit in de polder is goed en hiermee aantrekkelijk voor flora en fauna. Met name voor vissen en vogels.

De vispassage werkt uitstekend, ook voor grote vissen met een lengte van 90 cm. In totaal zijn 20 soorten vissen aangetroffen in de polder, waaronder glasaal. De polder lijkt een geschikt paai- en opgroei gebied voor vis te zijn. De onderzoeksperiode van drie jaar is te kort om de lange termijn effecten van flexibel peilbeheer goed te voorspellen. Er zijn nog veel onderzoeksvragen die in de Koopmanspolder onderzocht kunnen worden.

Samenwerkingspartners Koopmanspolder

De proeftuin Achteroever Koopmanspolder is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen: Rijkswaterstaat, Deltares, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Medemblik, FishFlow Innovations en Staatsbosbeheer.