Achteroevers

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De inhoud van deze pagina is verhuisd naar het platform IJsselmeergebied. Kijk op de website van het Platform IJsselmeergebied voor actuele informatie.

Nederland is rijk aan zoet water. Het IJsselmeer en Markermeer vormen samen dé regenton van Nederland. Er liggen kansen om dit water beter te benutten.

Rijkswaterstaat ontwikkelde met Deltares het concept achteroevers. Door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijken te laten, krijgt het water een nieuwe functie. Dit kan meerwaarde bieden op het vlak van ecologie, economie, veiligheid en leefbaarheid.

Koopmanspolder

Rondom het IJsselmeer is met twee proeftuinen met dit  innovatieve concept geëxperimenteerd:

 1. Achteroever Koopmanspolder
  Ecologische proeftuin, nog volop operationeel
  Zie voor meer informatie: Achteroever Koopmanspolder
  Video Achteroever Koopmanspolder
 2. Achteroever Wieringermeer
  Proef is eind 2019 afgerond. 
  Zie voor meer informatie: Achteroever Wieringermeer
  Video Achteroever Wieringermeer

De opgedane ervaringen in de Koopmanspolder en de Wieringermeer zijn een inspiratiebron voor overheden, bedrijven, onderwijs en wetenschap. De ambitie is om in het IJsselmeergebied meer en verschillende soorten achteroevers te ontwikkelen. Er lopen diverse verkenningen bij o.a. de Friese kust, de Markermeerdijken, de Wieringerhoek en de Oostvaardersplassen. Daarnaast is het concept een waterinnovatie met de potentie om wereldwijd te exporteren.