Achteroevers

Nederland is rijk aan zoet water. Het IJsselmeer en Markermeer vormen samen dé regenton van Nederland. Er liggen kansen om dit water beter te benutten.

Rijkswaterstaat ontwikkelde met Deltares het concept achteroevers. Door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijken te laten, krijgt het water een nieuwe functie. Dit kan meerwaarde bieden op het vlak van ecologie, economie, veiligheid en leefbaarheid.Achteroever

Rondom het IJsselmeer wordt momenteel in twee proeftuinen met dit innovatieve concept geëxperimenteerd:

  1. Achteroever Wieringermeer (economische proeftuin)
  2. Achteroever Koopmanspolder (ecologische proeftuin)

Opschaling van het concept

Deze ontwikkelingen in de Wieringermeer en de Koopmanspolder zijn een inspiratiebron voor overheden, bedrijven, onderwijs en wetenschap. De ambitie is om in het IJsselmeergebied meer achteroevers te ontwikkelen. Daarnaast is het concept een waterinnovatie met de potentie om wereldwijd te exporteren.