Achteroever Wieringermeer

De proeven in de Achteroever Wieringermeer zijn in 2019 afgerond, en in april 2020 zijn de resultaten opgeleverd.

De proeftuin Achteroever Wieringermeer was gelegen in de kop van Noord-Holland. Aan de rand van het IJsselmeer werken én investeerden Rijkswaterstaat, Deltares, Meromar Seafoods, Sportvisserij Nederland en Zilt Proefbedrijf samen aan nieuwe kansen op het gebied van waterbeheer, aquacultuur en tuinbouw.

Met subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Noord-Holland zochten zij naar nieuwe verdienmodellen op het vlak van zoet én zilt water. Met focus op de teelt van vis en Chinese wolhandkrab, in combinatie met drijvende tuinbouw.

Van GFT-afval tot vis, krab en sla

Het doel van de experimenten in de proeftuin was om te komen tot een rendabele vorm van productieprocessen. Naast experimenten met de kweek van krab en vis gecombineerd met de teelt van sla op zoet water, keken de partners naar de kansen voor de teelt van gewassen op zilt water, zoals dat in de Wieringermeer aanwezig is. Larven van Black Soldier Flies zijn gekweekt op GFT-afval om in te zetten als duurzaam voedsel voor de vissen en de krabben. Het streven was om te komen tot een maximaal gebruik van water en grondstoffen. Om dit realiseren is een technisch productiesysteem ingericht waarin zoveel mogelijk natuurlijke processen zijn toegepast.

Onderstaand filmpje geeft een overzicht van de uitgevoerde activiteiten.

De opgedane ervaring en kennis is waardevol, zeker in tijden waar droogte, verzilting en veranderingen in het waterbeheer en landgebruik actueel zijn. Het project leverde een bijdrage in de zoektocht naar het beter benutten van kostbaar zoetwater.