Toezichtplannen

Een toezichtplan beschrijft de wijze waarop de waterbeheerder het toezicht uitvoert bij bedrijven of activiteiten of in een bepaald gebied. Een toezichtplan legt de link tussen te realiseren doelen, de milieurelevantie en milieuprestatie van het bedrijf of de activiteit en (de wijze) waarop wordt gecontroleerd door de waterbeheerder. Aan het opstellen van een (nieuw) toezichtplan gaat dan ook altijd een nalevingsonderzoek en een risicoanalyse vooraf. Door Rijkswaterstaat zijn diverse landelijke toezichtplannen opgesteld. Deze kunnen gebruikt worden als voorbeeld.