Prioritaire Stoffen Tool

Wat doet de applicatie?

De tool combineert kennis van medewerkers met gegevens uit meetprojecten en Waterwet-dossiers.

Met de tool kan gezocht worden op bedrijf (of proces) en op stof (of stoflijst). Per bedrijf(stak) of proces wordt weergegeven welke stoffen voor kunnen komen en welke meetwaarden er in Wvo-info beschikbaar zijn.

Wanneer met een stof of stoflijst als ingang gezocht wordt, komen de bedrijven in beeld waar deze stoffen voor kunnen komen. Ook hier wordt weer vergeleken met de beschikbare meetwaarden.

De resultaten kunnen worden gepresenteerd op hoog detailniveau maar ook bijvoorbeeld per bedrijfsproces, per beheersgebied of per (deel)stroomgebied.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De tool is beschikbaar voor medewerkers van de Waterdienst en de Regionale diensten. De tool wordt voor diverse toepassingen gebruikt. Denk daarbij aan:

  • vergunningverlening, handhaving en heffing
  • rapportage van bronnen van KRW-stoffen aan Brussel
  • ondersteuning bij maatregelen voor stroomgebiedsbeheersplannen van de KRW
  • opsporen van bronnen van stoffen bij normoverschrijding of bij calamiteiten
  • optimalisatie van de afvalwaterplanning

Laatste nieuws

Er is momenteel geen nieuws.

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

Niet van toepassing.

Documenten

De handleiding is verkrijgbaar bij de keyusers van SAW@.

Systeemvereisten

Geen informatie beschikbaar.

Download

Niet van toepassing.