Proteus

Wat doet de applicatie?

Proteus faciliteert en structureert het maken van de milieurisicoanalyse (MRA) en de beoordeling daarvan. De integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen omvat drie stappen:

  1. preventie
  2. inschatten van restrisico’s
  3. de beoordeling daarvan

Proteus is een nieuw risicoanalysemodel dat helpt bij het inschatten van de restrisico’s.

Proteus maakt gebruik van drempelwaarden voor de stofselectie. Met de Weegfactor-rekentool kan de gebruiker hiervoor de weegfactor bepalen die afhankelijk is van de dimensies van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Proteus is voor het bedrijfsleven, waterkwaliteitsbeheerders en mensen die belast zijn met de uitvoering van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

Laatste nieuws

Oktober 2018
Er wordt gewerkt aan nieuwe brandscenario's. Niet bij elke bedrijfsactiviteit is een brandscenario opgenomen en enkele belangrijke factoren worden soms onvoldoende betrokken in de scenario's. Daarom is onlangs het project Brandscenario’s gestart waarbij de brandscenario’s in Proteus tegen het licht worden gehouden.

Contactgegevens

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

Niet van toepassing.

Documenten

Handleiding Proteus (doc, 3.3 MB)

Systeemvereisten

Windows XP, Windows 7 of hoger.

Downloadlink

Download Proteus (in een zip-file) en de weegfactor rekentool voor gebruik.