TOCIO

Wat doet de applicatie?

Met TOCIO kunnen twee functies ondersteund worden:

  • de controle op de juistheid van de aangiften van de geloosde vuilvrachten
  • de bepaling van de noodzakelijke controle-inspanning door de lozer

TOCIO vergelijkt de analyseresulaten van de lozende bedrijven met de analyseresultaten van de waterkwaliteitsbeheerders. TOCIO genereert een advies en visualiseert de (verschillen tussen de) meetreeksen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

TOCIO is bedoeld voor de ondersteuning van de waterkwaliteitsbeheerders. Het ondersteunt deze beheerders bij het vaststellen van het aantal controlemonsters per bedrijf.

De eerste stap in deze procedure is het vaststellen van een risicoprofiel. Daarna rekent TOCIO het aantal door de waterkwaliteitsbeheerder te nemen controlemonsters uit. Hiermee kan de waterkwaliteitsbeheerder per bedrijf een kosten-batenanalyse maken van zijn controle-inspanning.

Laatste nieuws

Er is momenteel geen nieuws.

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen en/of de applicatie aan te vragen.

Links

Niet van toepassing.

Handleidingen en opleidingen

Geen informatie beschikbaar.

Systeemvereisten

Geen informatie beschikbaar.

Download

Niet van toepassing.