Lozingseis-assistent

Wat doet de applicatie?

Het programma Lozingseis-assistent 3.1 kan vergunningverleners en handhavers ondersteunen bij de volgende werkzaamheden:
  • het afleiden van lozingseisen voor meetwaarden en voor gemiddelden van 10 opeenvolgende meetwaarden
  • nagaan of er sprake is van een seizoensmatige lozing
  • nagaan of er minder parameters kunnen worden gemeten door gebruik te maken van onderlinge relaties

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Het programma Lozingseis-assistent is voornamelijk bedoeld voor Waterwet vergunningverleners en handhavers. Met het programma kunnen zij komen tot eenduidige, zo mogelijk uniforme, handhaafbare, onderscheidende en naleefbare lozingseisen.

Ook aanvragers van een watervergunning kunnen er gebruik van maken.

Laatste nieuws

Er is momenteel geen nieuws.

Contact

Voor vragen over installatie en techniek van het programma: vul dit formulier in.

Vul dit formulier in om een andere vraag te stellen.

Links

Niet van toepassing.

Documenten

Handleiding installatie Lozingseis-assistent.
Handleiding Lozingseis-assistent
Rapport Lozingseisen WVO-vergunningen (pdf, 3.3 MB)

Systeemvereisten

Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

Downloadlink

De zip-file met het programma Lozingseis-assistent, versie 3.1.