Lozingseis-assistent

Wat doet de applicatie?

Het programma Lozingseis-assistent 4.0 kan vergunningverleners en handhavers ondersteunen bij de volgende werkzaamheden:
  • het afleiden van lozingseisen voor meetwaarden en voor gemiddelden van 10 opeenvolgende meetwaarden
  • nagaan of er sprake is van een seizoensmatige lozing
  • nagaan of er minder parameters kunnen worden gemeten door gebruik te maken van onderlinge relaties

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Het programma Lozingseis-assistent is voornamelijk bedoeld voor Waterwet vergunningverleners en handhavers. Met het programma kunnen zij komen tot eenduidige, zo mogelijk uniforme, handhaafbare, onderscheidende en naleefbare lozingseisen.

Ook aanvragers van een watervergunning kunnen er gebruik van maken.

Laatste nieuws

In april 2019 heeft er een technische update plaats gevonden. De applicatie is nu Windows10 compliant. De nieuwe software is nu te downloaden.

Contact en aanvragen software

Wilt u het programma Lozingseis-assistent aanvragen, dan kunt u dat doen via deze link.

Heeft u een andere vraag, storing of opmerkingen dan  kunt u contact opnemen met de functioneel beheerder van Lozingseis-assistent. Dat kan met dit formulier in.

Systeemvereisten

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10