Kostenterugwinning van RWS diensten

De bezuinigingen in combinatie met de Europese tendens om het profijtbeginsel breder in te zetten zijn voor Rijkswaterstaat (RWS) aanleiding geweest om een verkenning uit te voeren naar mogelijkheden om de kosten van diensten gerelateerd aan de functies van het hoofdwatersysteem en het hoofdvaarwegennet door te berekenen aan de gebruikers.

Er is in beeld gebracht hoe kostendoorberekening eruit zou kunnen zien, en voor welke functies het vanuit RWS optiek zinvol zou kunnen zijn om nader onderzoek uit te voeren. In deze studie is de politiek/maatschappelijke ‘wenselijkheid' expliciet niet onderzocht.