Feitenrapport 2019

Feitenrapport Rijn-West 2019. Stand van zaken waterkwaliteit Rijn-West, totaal en voor verschillende watertypen. Overzicht van toestand in KRW-parameters en in Ecologische Sleutelfactoren (ESF's).