RIVM (2008) uitzonderingsbepalingen KRW en GWR

Rapport van het RIVM, waarin het eerder vastgestelde methodiek voor het toepassen van uitzonderingsbepalingen wordt toegepast op drie casussen die in Nederland spelen