Toestand van de kust

In dit project worden de toestand en de ontwikkeling van het kustareaal in beeld gebracht op basis van de meetgegevens vanaf 1965. Hierin wordt aandacht besteed aan de kustontwikkeling als gevolg van natuurlijke invloeden en menselijke ingrepen, zoals suppleren. Daarnaast worden hulpmiddelen ontwikkeld voor het visualiseren en het beschikbaar stellen van gegevens en kennis.

Het project "Toestand van de kust" bestaat uit vier deelprojecten. De wetenschappelijke rapporten, overige producten en meer informatie over deze deelprojecten zijn te vinden op de wiki van Deltares.

1. Kustviewer

De Kustviewer is een online tool waarmee je direct kunnen zien hoe onze kust zich door de jaren heen ontwikkelt en welk effect suppleties hebben. Een ideaal instrument voor kustbeheerders, onderzoekers én beleidsmakers om inzicht te krijgen wat er langs de Nederlandse kust speelt.

2. Beheerbibliotheken

Per kustvak is een beheerbibliotheek beschikbaar met de huidige kennis over de werking van het kustsysteem (morfologie, ecologie en socio-economie) en de effecten van maatregelen. Deze kennis is onder meer afkomstig uit andere deelprojecten, eerder uitgevoerde kustprojecten, beheer van de kust en uit wetenschappelijk onderzoek. Kennis en informatie uit verschillende bronnen worden samengevoegd en beschikbaar gesteld aan Rijkswaterstaat en andere geïnteresseerden. Per kustvak wordt aandacht besteed aan:

  • De toestand van het areaal.
  • De morfologische, ecologische en socio-economische kennis.
  • De uitgevoerde maatregelen met nadruk op uitgevoerde suppleties.
  • De effecten van deze maatregelen.

3. Kaart dominante kustprocessen

Voor iedere suppletie langs de Nederlandse kust is het belangrijk dat duidelijk kan worden uitgelegd waarom een suppletie wordt uitgevoerd en welke dominante processen een suppletie nodig maken. Dit deelproject richt zich op het ontwikkelen van kaarten waarin deze dominante processen en overige kustmaatregelen staan weergegeven.

4. MorphAn

MorphAn is een softwaretool die wordt gebruikt voor berekeningen van de kustlijn binnen het programma Kustlijnzorg. Het beheer en onderhoud van deze softwaretool valt binnen het kennisprogramma B&O Kust.