Natuurlijk Veilig (effect van suppleren op ecologie)

De wet Natuurbescherming vereist dat de uitvoering van een zandsuppletie in of nabij een Natura2000-gebied voldoet aan de voorwaarden van het beheerplan van dat gebied. Daarvoor wordt meestal een voortoets of conformiteitstoets uitgevoerd.

Samen met tien natuurorganisaties doet Rijkswaterstaat onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op de natuur van de kust. Meer informatie op Natuurlijkveilig.nl.