Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek eilandkoppen

In dit project wordt de uitwisseling van het sediment tussen het kustfundament, getijbekkens, zeegaten en estuaria onderzocht. Hierbij ligt de focus op het Waddengebied en de Zeeuwse Delta. Met die kennis worden natuurlijke processen en de invloed van menselijke ingrepen in het Waddengebied en de Zeeuwse Delta beter begrepen. Bovendien kunnen de eilandkoppen en -kusten beter worden beheerd.

Dit project bestaat uit drie deelprojecten. De rapporten, overige producten en meer informatie zijn te vinden op de wiki van Deltares.

1. Bodemdata op orde

In dit deelproject ligt de nadruk op het controleren, beschrijven en visualiseren van beschikbare morfologische data. Naast bodemhoogtegegevens worden ook de gegevens van harde constructies en de beschikbare golf- en stromingsdata ontsloten. Met als doel analyses en (regionale) adviezen in de toekomst sneller en beter te kunnen uitvoeren.

2. Grootschalige morfologie

In dit deelproject wordt een actueel (morfologisch) beeld van de zeegaten ontwikkeld. Dit beeld wordt weergegeven in kaarten. Daarnaast wordt de invloed van harde constructies op het kustgedrag onderzocht. Ook wordt aandacht besteed aan het effect van zachte maatregelen op een kust die al beschermd is met constructies.

3. Detailanalyses morfologie

Aanvullend op de grootschalige morfologie worden meer gedetailleerde analyses uitgevoerd van de sedimentbalans en morfologische ontwikkelingen in deelgebieden. Voorbeelden zijn: het Friesche Zeegat, de Westelijke Waddenzee, het Haringvliet en de Boschplaat.