Het programma Kustlijnzorg bestaat 30 jaar

Al 3 decennia houden we met zandsuppleties en duinbeheer de kustlijn in topconditie en met onderzoek onze kennis op peil. Met duinen, dijken en deltawerken houden we de Noordzee buiten.

Wat hebben we geleerd? Hoe werken we de komende 30 jaar aan de veiligheid van Nederland? En hoe staan we het strand en de duinen bij in hun taak om Nederland droog te houden?