Nieuwsbrief Beheer en Onderhoud Kust nr. 3 - november 2020

Nieuwsbrief Beheer en Onderhoud Kust Nummer 3 | november 2020

Het programma Kustlijnzorg bestaat 30 jaar

Al 3 decennia houden we met zandsuppleties en duinbeheer de kustlijn in topconditie en met onderzoek onze kennis op peil. Met duinen, dijken en deltawerken houden we de Noordzee buiten.

Moeilijk erodeerbare lagen in de Waddenzee en Westerschelde

De kust en zeebodem bestaan uit allerlei verschillende grondlagen. De ene harder – en daarmee moeilijker weg te spoelen – dan de andere. Beheer en Onderhoud Kust onderzocht de afgelopen jaren welk effect deze hardere en zachtere grondlagen hebben op de ontwikkeling van het Nederlandse kustsysteem. Dit jaar is gekeken naar de effecten op geulontwikkelingen in de Waddenzee en Westerschelde. Adviseur Hoogwaterveiligheid Rena Hoogland geeft duiding bij de onderzoeksresultaten.

‘Het Duinmozaïek in ere herstellen’

Door de wind opgeworpen en door planten vastgehouden. Van het totale Nederlandse landschap is ongeveer 1 procent duin. Op die ene procent komt 75 procent van alle Nederlandse planten voor. En van de 190 soorten broedvogels die we in Nederland zien, broeden er 140 in de duinen. Helaas blijft er steeds minder van de duingebieden over.

‘We doen veel moois. Daar moeten mensen van op de hoogte zijn’

Het programma Beheer en Onderhoud Kust (B&O Kust) kijkt weer terug op een geslaagd jaar. Wat staat er voor 2021 op het lijstje? We blikken met Projectleider Marga Rommel alvast vooruit. En we bespreken wat er in 2020 gebeurd is.

Verslag webinar dynamisch kustbeheer 2020

Voor het eerst in 11 jaar zitten we niet aan kust, maar gewoon thuis. De workshop dynamisch kustbeheer vond dit jaar digitaal plaats. Jammer natuurlijk, want we staan het liefst met onze voeten in het zand. Maar ook positief: er deden 72 geïnteresseerden mee aan de webinar.