Zandsuppleties en Natura2000-gebieden

De wet Natuurbescherming is sinds 1 januari 2017 van kracht en beschermt Natura2000-gebieden en planten- en dierensoorten in Nederland. Voor elk Natura2000-gebied is een beheerplan opgesteld. De zandsuppleties voor het onderhoud van de Nederlandse kust kunnen effect hebben op de Natura 2000-gebieden langs de kust. Voordat er beheerplannen waren, was voor het uitvoeren van een zandsuppletie vaak een vergunning nodig. Nu volstaat meestal een voortoets of conformiteitstoets.

Voortoets

Een voortoets wordt gedaan als de effecten van een zandsuppletie buiten een Natura-2000 gebied op nabijgelegen natuurgebieden naar verwachting gering zijn.  Als uit de voortoets inderdaad geen significante effecten blijken, is geen vergunning nodig.

Conformiteitstoets

Voor zandsuppleties in een Natura2000-gebied waarvoor een beheerplan geldt, wordt een conformiteitstoets opgesteld. Hierin wordt de suppletie getoetst aan de voorwaarden van het beheerplan. Als daar aantoonbaar aan wordt voldaan, is geen vergunning nodig. Rijkswaterstaat zorgt  voor de uitvoering van eventuele voorwaarden in de conformiteitstoets, bijvoorbeeld monitoring. Ook de uitvoerende aannemer moet rekening houden met de voorwaarden in de conformiteitstoets.

In het overzicht hieronder staan de geplande suppleties tot en met 2020. Dit overzicht wordt geleidelijk aangevuld met de bijbehorende toetsen. Vergunningen worden gepubliceerd op Overheid.nl.

Overzicht suppleties en bijbehorende toetsen

Suppleties t/m 2020

Uitvoering

Soort toets

Texel Zuidwest

strand

2017-begin 2018

Conformiteitstoets Texel-Midden en Texel-Zuidwest (pdf, 3 MB)

Texel Midden

strand

voorjaar 2018

zie Texel-Zuidwest

Vlieland Stortemelk

geulwand

2018

Conformiteitstoets (pdf, 1.8 MB)

Vlieland-Oost/Vlieland Havenstrand

strand strand strand

2018

Conformiteitstoets (pdf, 1.9 MB)

Vergunning

Ameland Midden

vooroever

juli 2018-2020

Conformiteitstoets Ameland Midden (pdf, 2.9 MB)

Ameland West

strand

najaar 2018-2019

Conformiteitstoets Ameland-West (pdf, 3 MB)

Katwijk

strand

2018-2019

Conformiteitstoets (pdf, 1 MB)

Noord Beveland

strand

2018

Conformiteitstoets Noord-Beveland (pdf, 965 kB)

3 suppleties Zeeuws-Vlaanderen: Cadzand, Kievittepolder Groede en Nieuwvliet Herdijkte Zwarte Polder en Cadzand Bad

strand strand

strand

2018-2019

Conformiteitstoets (pdf, 3.7 MB)

Vlieland-Midden

vooroever 2019-2020

Texel-Noord

vooroever

2019-2020

Den Helder

geul

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 2 MB)

Julianadorp

vooroever

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 2 MB)

Callantsoog

strand

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.8 MB)

Bergen en Egmond

vooroever

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.9 MB)

Scheveningen

strand 2019-2020 Conformiteitstoets (pdf, 1.1 MB)

Renesse

strand

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.7 MB)

Domburg

strand

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.5 MB)

Westkapelse Zeedijk

strand

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.2 MB)

Nieuwesluis

geul

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.3 MB)
Vlieland Midden vooroever 2020-2021
Goeree Noordwest strand 2020-2021
Schouwen Westkop strand 2020-2021
Texel Noord vooroever 2020-2021
Texel Midden vooroever 2020-2021
Texel Zuidwest strand 2020-2021
Julianadorp strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 379 kB)
Westkapelle Zoutelande strand 2020-2021
Dishoek Vlissingen strand 2020-2021