Zandsuppleties en de Wet natuurbescherming

De zandsuppleties die nodig zijn voor het dynamisch onderhoud van de kust, kunnen effect hebben op de natuur langs de Nederlandse kust. De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt Nederlandse natuurgebieden, waaronder de Natura 2000-gebieden, en de verschillende planten- en diersoorten. De Wnb is per 1 januari 2020 gewijzigd. Voor zandsuppleties geldt vooral dat de zorgvuldigheid van de manier waarop wordt gewerkt van belang is geworden. Dit houdt in dat met borgingsdocumenten wordt gewerkt. Rijkswaterstaat hanteert wel nog steeds de voorwaarden uit het betreffende Natura 2000-beheerplan als uitgangspunt voor deze zorgvuldigheid wanneer een zandsuppletie in of vlakbij een Natura 2000-gebied plaatsvindt. Daarnaast is voor de werkzaamheden van Rijkswaterstaat een gedragscode soortenbescherming vastgesteld en goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het werken volgens een goedgekeurde gedragscode betekent dat er een vrijstelling geldt en dat daarom geen ontheffingsprocedure hoeft te worden doorlopen.

Borgingsdocument

Voor elke zandsuppletie stelt Rijkswaterstaat een borgingsdocument op. In dit document wordt getoetst of:

  • de activiteiten (zandwinning, -transport en -suppletie) voldoen aan de uitgangspunten van de zorgplicht uit de Wnb (artikel 1.11);
  • er beschermde soorten aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn om effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken conform de gedragscode;
  • er rekening gehouden moet worden met Toegangsbeperkende Besluiten (TBB’s) in bepaalde beschermde natuurgebieden.

Rijkswaterstaat zorgt voor de uitvoering van eventuele voorwaarden in het borgingsdocument, bijvoorbeeld monitoring. Ook de uitvoerende aannemer moet zich houden aan de voorwaarden uit het borgingsdocument.

Overzicht zandsuppleties kustonderhoud

In het overzicht hieronder staan de geplande suppleties. Dit overzicht wordt geleidelijk aangevuld met de bijbehorende borgingsdocumenten.

Overzicht suppleties en bijbehorende toetsen

Suppleties t/m 2020

Uitvoering

Soort toets

Texel Zuidwest

strand

2017-begin 2018

Conformiteitstoets Texel-Midden en Texel-Zuidwest (pdf, 3 MB)

Texel Midden

strand

voorjaar 2018

zie Texel-Zuidwest

Vlieland Stortemelk

geulwand

2018

Conformiteitstoets (pdf, 1.8 MB)

Vlieland-Oost/Vlieland Havenstrand

strand strand strand

2018

Conformiteitstoets (pdf, 1.9 MB)

Vergunning

Ameland Midden

vooroever

juli 2018-2020

Conformiteitstoets Ameland Midden (pdf, 2.9 MB)

Ameland West

strand

najaar 2018-2019

Conformiteitstoets Ameland-West (pdf, 3 MB)

Katwijk

strand

2018-2019

Conformiteitstoets (pdf, 1 MB)

Noord Beveland

strand

2018

Conformiteitstoets Noord-Beveland (pdf, 965 kB)

3 suppleties Zeeuws-Vlaanderen: Cadzand, Kievittepolder Groede en Nieuwvliet Herdijkte Zwarte Polder en Cadzand Bad

strand strand

strand

2018-2019

Conformiteitstoets (pdf, 3.7 MB)

Vlieland-Midden

vooroever 2019-2020

Texel-Noord

vooroever

2019-2020

Den Helder

geul

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 2 MB)

Julianadorp

vooroever

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 2 MB)

Callantsoog

strand

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.8 MB)

Bergen en Egmond

vooroever

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.9 MB)

Scheveningen

strand 2019-2020 Conformiteitstoets (pdf, 1.1 MB)

Renesse

strand

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.7 MB)

Domburg

strand

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.5 MB)

Westkapelse Zeedijk

strand

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.2 MB)

Nieuwesluis

geul

2019-2020

Conformiteitstoets (pdf, 1.3 MB)
Vlieland Midden vooroever 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 568 kB)
Goeree Noordwest strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 1 MB)
Schouwen Westkop strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 916 kB)
Texel Noord vooroever 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 706 kB)
Texel Midden vooroever 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 521 kB)
Texel Zuidwest strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 1.2 MB)
Julianadorp strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 379 kB)
Westkapelle Zoutelande strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 888 kB)
Dishoek Vlissingen strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 887 kB)
Noordwijkerhout onderwater 2021-2022 Borgingsdocument (pdf, 325 kB)
Wassenaar onderwater 2021-2022 Borgingsdocument (pdf, 323 kB)
Walcheren Breezand strand 2021-2022 Borgingsdocument (pdf, 386 kB)
Noord-Beveland Onrustpolder strand 2021-2022 Borgingsdocument (pdf, 375 kB)