Zandsuppleties en de Wet natuurbescherming

De zandsuppleties die nodig zijn voor het dynamisch onderhoud van de kust, kunnen effect hebben op de natuur langs de Nederlandse kust. De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt Nederlandse natuurgebieden, waaronder de Natura 2000-gebieden, en de verschillende planten- en diersoorten. De Wnb is per 1 januari 2020 gewijzigd. Voor zandsuppleties geldt vooral dat de zorgvuldigheid van de manier waarop wordt gewerkt van belang is geworden. Dit houdt in dat met borgingsdocumenten wordt gewerkt. Rijkswaterstaat hanteert wel nog steeds de voorwaarden uit het betreffende Natura 2000-beheerplan als uitgangspunt voor deze zorgvuldigheid wanneer een zandsuppletie in of vlakbij een Natura 2000-gebied plaatsvindt. Daarnaast is voor de werkzaamheden van Rijkswaterstaat een gedragscode soortenbescherming vastgesteld en goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het werken volgens een goedgekeurde gedragscode betekent dat er een vrijstelling geldt en dat daarom geen ontheffingsprocedure hoeft te worden doorlopen.

Borgingsdocument

Voor elke zandsuppletie stelt Rijkswaterstaat een borgingsdocument op. In dit document wordt getoetst of:

  • de activiteiten (zandwinning, -transport en -suppletie) voldoen aan de uitgangspunten van de zorgplicht uit de Wnb (artikel 1.11);
  • er beschermde soorten aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn om effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken conform de gedragscode;
  • er rekening gehouden moet worden met Toegangsbeperkende Besluiten (TBB’s) in bepaalde beschermde natuurgebieden.

Rijkswaterstaat zorgt voor de uitvoering van eventuele voorwaarden in het borgingsdocument, bijvoorbeeld monitoring. Ook de uitvoerende aannemer moet zich houden aan de voorwaarden uit het borgingsdocument.

Overzicht zandsuppleties kustonderhoud

In het overzicht hieronder staan de geplande suppleties. Dit overzicht wordt geleidelijk aangevuld met de bijbehorende borgingsdocumenten.

Overzicht suppleties en bijbehorende toetsen

Suppleties t/m 2023

Soort suppletie

Uitvoering

Borgingsdocument

Waddenkust
Ameland-West strand 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 4.3 MB)
Vlieland-midden vooroever 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 568 kB)
Vlieland Oost en Havenstrand strand 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 5.2 MB)
Texel-Noord strand 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 2.9 MB)
Texel-Noord vooroever 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 706 kB)
Texel-midden strand 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 1.2 MB)
Texel-midden vooroever 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 521 kB)
Texel-Zuidwest strand 2023-2024 Borgingsdocument (pdf, 2.8 MB)
Hollandse kust
Julianadorp strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 379 kB)
Callantsoog strand 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 3.7 MB)
Bergen Egmond vooroever 2023-2024 Borgingsdocument (pdf, 1 MB)
Heemskerk vooroever 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 716 kB)
Noordwijk onderwater 2021-2022 Borgingsdocument (pdf, 325 kB)
Katwijk strand 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 3.3 MB)
Wassenaar onderwater 2021-2022 Borgingsdocument (pdf, 323 kB)
Scheveningen strand 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 3.2 MB)
Maasvlakte II strand en onderwater 2022 Borgingsdocument (pdf, 767 kB)
Deltakust
Goeree-Noordwest strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 1 MB)
Schouwen-Westkop strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 916 kB)
Noord-Beveland strand 2021-2022 Borgingsdocument (pdf, 375 kB)
Breezand strand 2021-2022 Borgingsdocument (pdf, 386 kB)
Walcheren Oostgat onderwater 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 1.2 MB)
Westkapelsezeedijk strand 2022-2023 Borgingsdocument (pdf, 1.6 MB)
Westkapelle - Zoutelande strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 888 kB)
Dishoek - Vlissingen strand 2020-2021 Borgingsdocument (pdf, 887 kB)
Nieuwvliet-Groede strand 2023-2024 Borgingsdocument (pdf, 4.1 MB)