Werken aan de laatste loodjes

Het syntheserapport en beleidsadvies van Kustgenese 2.0 zijn bijna klaar! Als alles goed gaat, zijn de documenten eind dit jaar gereed. Programmamanager Carola van Gelder: ‘Ik durf het niet bijna niet hardop te zeggen, maar na 5 jaar onderzoek lijkt het erop dat we dit project kunnen gaan afronden. We zitten op 95%.’

De laatste update over de resultaten van Kustgenese 2.0

Van 100 pagina’s naar 1

Het syntheserapport telt meer dan 100 pagina’s en dient als basis voor het beleidsadvies van Kust-genese 2.0. Van Gelder: ‘Het is de kunst om alle informatie zo samen te vatten en te concluderen dat de inhoud glashelder is. Dat betekent dat het beleidsadvies kort en krachtig moet zijn. Alleen de essentie moet over blijven. Een enorme klus, maar het is bijna gelukt.’

Stevige noten

Inhoudelijk waren er stevige noten te kraken, zoals de zeewaartse begrenzing van het kustfundament en het begrijpen van de sedimentstromen tussen de Noordzee en de Waddenzee, via de zeegaten. Van Gelder: ‘Hoeveel zand gaat er door de zeegaten met de eb en vloedstroom? En waar gaat het zand precies heen? Daarvoor hebben we de pilot Amelander Zeegat uitgevoerd en modellen ontwikkeld zodat we met het rapport beter inzicht kunnen geven in deze processen.’

Enthousiaste reacties

De eerste reacties zijn positief, laat Van Gelder weten. ‘Gedurende het project was er sowieso veel overleg met het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB). De laatste weken hebben we het rapport en advies ook bij anderen neergelegd. De Deltacommissaris en zijn staf en de directeuren van DGWB en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) hebben er inmiddels naar gekeken. Zij zijn gelukkig razend enthousiast over het werk dat we hebben verzet. Het is fijn om te weten dat we op de goede weg zitten.

Bijna klaar

Dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, hoeven we Van Gelder niet te vertellen. De coronamaatregelen maakten het er niet makkelijker op. ‘Het was een uitdaging om digitaal de discussie te hebben zonder bij elkaar fysiek in een ruimte te zijn, maar het is ons gelukt. We zitten echt in het laatste stadium.’

In totaal keken er bijna 25 experts van verschillende vakgebieden naar de stukken. Van Gelder: ‘Deze experts werken bij veel verschillende organisaties, waaronder het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW), de regionale diensten van Rijkswaterstaat, Deltares, Wageningen Marine Research en andere adviesbureaus. Niet alleen op punten en komma’s, maar ook inhoudelijk en procesmatig keken zijn naar het rapport. Het laatste kwartaal gebruiken we om alle deze feedback te verwerken.’ En daarna? ‘Dan is het definitief.’