Kustgenese 3.0: systeemverkenningen zandige kust

Uit de resultaten van Kustgenese 2.0 blijkt dat er meer onderzoek nodig is naar de zandige kust. Dit onderzoek is - niet geheel toevallig - al onderdeel van een ander programma dat in 2020 startte: het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Het programma Systeemverkenningen zandige kust wordt gezien als een vervolg op Kustgenese 2.0.

Systeemverkenningen zandige kust is onderdeel van het programma Zeespiegelstijging

Onderzoek naar het effect van zeespiegelstijging

Welk effect heeft een verhoogde zeespiegel op de kust? Dat gaan we onderzoeken in het programma Systeemverkenningen zandige kust. Een onderdeel van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, dat kijkt naar het effect van een hogere zeespiegel op de volgende onderdelen:

  • keringen, dijken en kunstwerken
  • zandige kust
  • zoetwatergevolgen zoals zoutindringing

Saskia van Gool, programmamanager van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging: ‘De vraagstukken van die voortkomen uit Kustgenese 2.0 en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging hebben veel raakvlakken met elkaar, daarom combineren we de onderzoeken in het Kennisprogramma Systeem-verkenningen zandige kust. Het is geen vraag of, maar eerder hoe snel de zeespiegel zal stijgen. De komende vijf jaar onderzoeken we wat dit voor ons kustbeheer betekent.’

Carola van Gelder is programmamanager van het onderdeel Systeemverkenningen zandige kust uit het kennisprogramma. ‘Ik houd goed in de gaten of het onderdeel zandige kust goed blijft aansluiten met de andere onderdelen van het totale programma.’

‘Ooit redt Nederland het niet meer met de huidige dijken, duinen en keringen. De vraag is tot hoe ver en wanneer. Dat zoeken we uit in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.’ – Saskia van Gool

Alle scenario’s onder de loep

De hamvraag: wat gebeurt er als de zeespiegel verder dan 1 meter stijgt? Van Gool: ‘Een stijging tot 1 meter hebben we goed in beeld. Maar wat gebeurt er bij 2, 3 of 5 meter zeespiegelstijging? Hoe lang is onze huidige kustverdedigingstactiek waarbij we zand suppleren en dijken versterken dan nog houdbaar? En als derde: wat moeten we doen als onze huidige manieren om water tegen te houden niet meer werken? Deze scenario’s gaan we allemaal uitzoeken.’

Belangrijke input als het water aan de lippen staat

De onderzoeksresultaten dienen als input voor de herijkingen van het Deltaprogramma. Hierin staan plannen om Nederland te beschermen tegen het oprukkende water. Van Gool: ‘Tot nu toe werd hierbij geen rekening gehouden met een zeespiegelstijging die verder gaat dan 1 meter. Vanaf 2026 – wanneer het programma opnieuw geëvalueerd wordt – nemen ze deze data wel mee. Zo wordt het makkelijker om ons te richten op de lange termijn.’