Terabytes aan bijzondere mariene data openbaar

Alle data uit Kustgenese 2.0 is nu beschikbaar op één plek en voor iedereen te downloaden. Een primeur voor Rijkswaterstaat. Op waterinfo-extra.rws.nl vinden geïnteresseerden honderden datasets die we de afgelopen 4 jaar verzamelden voor Kustgenese 2.0. Daarmee kunnen wetenschappers uit binnen- en buitenland nu beschikken over een schat aan mariene gegevens die weer tot nieuwe inzichten en innovaties kunnen leiden.

Overzicht van multibeam metingen

Het datamanagement was vanaf dag 1 een belangrijk onderdeel van Kustgenese 2.0. Vooral omdat data steeds belangrijk wordt voor Rijkswaterstaat. ‘We worden als organisatie een echte data broker, we verzamelen en beheren een schat aan gegevens. Letterlijk een schat, want meer en meer zien we dat data goud voor een organisatie zijn. Je kunt er veel uit leren, er nieuwe en efficiëntere werkwijzen mee ontwikkelen. Reden genoeg om er zuinig mee om te gaan, dus’, vertelt John Schobben, datacoördinator bij Rijkswaterstaat.

Zeldzame onderzoeksdata

De gegevens die onderzoekers binnen het project verzamelen zijn niet alleen intern waardevol, maar ook daarbuiten. Omdat onderzoeksdata over zeegaten zeldzaam zijn. Maar ook omdat kustbeveiliging en zandsuppletie steeds meer aandacht krijgen. John: ‘Door eigen onderzoeksdata te combineren met die van anderen, kunnen onderzoekers en beleidsmakers tot nieuwe inzichten komen. Met big data-technologie kun je heel snel grote hoeveelheden data analyseren en er patronen in herkennen.’

Grote klus

Het in het systeem opnemen en beschikbaar maken van de honderden datasets is een grote klus geweest. ‘Veel groter dan vooraf ingeschat’, erkent Rinse Wilmink, projectleider voor het datamanagement voor Kustgenese 2.0. ‘Het bleek enorm veel werk om de data op een goede, consistente manier in het systeem te zetten. Omdat zoveel partijen bij het project betrokken zijn, waren er veel overleggen nodig om te zorgen dat iedereen zich richtte op dezelfde dingen bij het verzamelen, opslaan en ontsluiten van gegevens.’

Pilotproject voor datamanagement

John: ‘Omdat dit het grootste dataproject van Rijkswaterstaat tot nu toe is, is het een pilotproject geworden. Niet alleen voor het omgaan met data, maar ook voor het opzetten van een datamanagementsysteem. Ook over het werken in teams bij een dergelijk project hebben we veel geleerd.’ Die kennis wordt al volop ingezet bij Onderzoeks- en Monitoringsprogramma Houtribdijk en het Kennis en Innovatieprogramma Markerwadden (KIMA).

Over 10 jaar nog steeds bruikbaar

Uiteindelijk is de verwachting dat onderzoekers tot ver in de toekomst profiteren van het werk van het team. Zo is het hele proces gedocumenteerd zodat wetenschappers precies weten wat er allemaal met de verzamelde data is gebeurd. Rinse: ‘Het systeem is zo ingericht dat over 10 jaar de data nog steeds bruikbaar zijn. En hopelijk nog lang daarna!’ Om over de data te kunnen beschikken, moet via de ‘viewer’ van waterinfo-extra.rws.nl data worden gedownload (klik in de viewer op de ‘i’ van informatie). Zo kan iedereen bij de data John: ‘Er zijn geen beperkingen. Wel moet je voor deze datasets veel ervaring hebben met het werken met data. In de praktijk zullen dus vooral wetenschappers en specialisten de datasets downloaden, denken wij.’

Bovenmenselijke precisie

Met de livegang van de website bereiken John, Rinse en hun team een belangrijke mijlpaal. Het is het sluitstuk van jarenlang werk. Rinse: ‘Het is een hele klus geweest waarin we met haast bovenmenselijke precisie en hoge consistentie met data moesten omgaan. Maar het resultaat mag er zijn.’ John: ‘Ik kijk er met voldoening op terug. Niet alleen vanwege de hoeveelheid gegevens en de gedetailleerde manier waarop het allemaal handmatig is omschreven. Omdat we hier een standaard neerleggen voor toekomstige opendataprojecten is een reden tot trots.’