Mijnen, zandspiering en werken met de natuur

In maart van dit jaar begon aannemer Van den Herik met het storten van 5 miljoen kuub zand in het Amelander zeegat. Met de start van de pilotsuppletie, begon ook een nieuwe fase in het project Kustgenese 2.0.

De pilotsuppletie moet ons meer leren over de werking van zeegaten. Tijdens en na de suppletie willen we inzicht krijgen in de (zand)stromen en het (bodem)leven in het zeegat. Zo komen we erachter of zeegaten geschikte locaties zijn om in de toekomst te suppleren. Het Amelander Zeegat is een goede locatie voor onderzoek. Het zeegat is namelijk - anders dan andere locaties in de Waddenzee - het minst beïnvloed door de afsluiting van de Zuiderzee of de Lauwerszee.

IMG_1423

De Charlock - suppletieboot

Op schema

Judith Litjens, projectleider pilotsuppletie, vertelt over de voortgang van de pilotsuppletie: ‘De aannemer ligt op schema. Het was nog even een uitdaging een geschikte manier te vinden om het zand te storten. Het is een onstuimig gebied waar het water ondiep is. Het bleek moeilijker dan gedacht om het zand veilig aan te brengen op dit soort dynamische ondiepe locaties. Na onderling overleg is bij aanvang werk het ontwerp wat aangepast waardoor ook de planning niet in gevaar kwam.’

Suppletie

Suppletielocatie en -vorm

Zandspiering

Bij het aanleggen van de pilotsuppletie houden we zoveel mogelijk rekening met dieren in het gebied. Daarom doen we ook onderzoek naar de ecologie in het gebied en proberen deze zo veel mogelijk te ontzien. Zo is er aandacht geweest voor de juveniele zandspiering die in het noordoostelijk deel van het suppletiegebied werd gevonden. Deze jonge vis dient namelijk als voedsel voor de jongen van de grote stern, een beschermde vogel. ‘Onze ecoloog heeft na het eerste onderzoek de plek verder onderzocht en deze vissoort opnieuw waargenomen. Hierop besloten we de suppletie aan te passen zodat we geen zand storten in het leefgebied van de zandspiering – en dus de populatie grote sternen niet schaden. Uiteindelijk pasten we het suppletiegebied zo aan dat er een duidelijke ‘hap’ is genomen uit het suppletiegebied om 300 meter terrein te ontzien.’

Oude explosieven

De 5 miljoen kuub zand wordt gewonnen op 25 minuten varen van het suppletiegebied. Daar stuitte de aannemer op een ander probleem. ‘Verschillende keren zijn er bij het opzuigen van het zand oude explosieven meegekomen. Deze zijn zonder problemen afgevoerd en onschadelijk gemaakt.’ Bij het storten van het zand gaat de aannemer innovatief te werk. ‘Hij werkt met de natuur. Door gebruik te maken van zeestromingen zorgt hij dat het zand zoveel mogelijk op de juiste plekken terecht komt.  Zo werkt hij efficiënter.’ Uiteindelijk streven we ernaar dat er begin 2019 een glooiende zandvlakte ligt die ons meer leert over de morfologie en het bodemleven in zeegaten.