Meetcampagne brengt onderzoekslijnen samen

Vorig jaar oktober stopte de grootschalige meetcampagne in het Amelander Zeegat en begon het verzamelen, opslaan en analyseren van de data. Welke lessen kunnen er al worden geleerd van de meetcampagne en hoe gaat deze nu verder? Technisch manager Harry de Looff vertelt er meer over.

10 schepen, 100 mensen, 100 meetapparaten en 20 meetframes verzamelden vorig jaar een gigantische hoeveelheid data over waterbewegingen en sedimenttransport. ‘Deze schat aan gegevens wordt bij elkaar gebracht in een repository, een database. Inmiddels staat de ruwe data er allemaal op. We zijn bezig er nog allerlei bewerkingsslagen en kwaliteitscontroles op uit te voeren.  Dat werk is nu voor 70 procent klaar’ en tegelijkertijd is de data ook al gebruikt voor verdere analyse, vertelt Harry.

bekende meetframes foto

Meetframes

Kloppen de modellen?

De metingen die plaatsvonden in het Amelander Zeegat hebben een concreet doel: dat wat we denken te weten over de waterbeweging en stromingen in zeegaten, nagaan. ‘Wat we weten over de morfologie is vastgelegd in computermodellen. Die maken gebruik van historische data. Maar komt dat ook overeen met de huidige werkelijkheid? De data uit de metingen gebruiken we om deze modellen te ijken.’

Nieuwe dimensie

In het kort is het antwoord op de vraag of de metingen de modellen gelijk geven ‘ja’. Harry: ‘Aan de hand van metingen konden we de modellen ijken. En ook verder verfijnen. Binnenkort ligt er een model dat de waterbeweging, de golven en de stroming in het Amelander Zeegat behoorlijk goed kan voorspellen.’ Maar de metingen gaan de komende tijd nog door. Nu de pilotsuppletie in volle gang is, kunnen onderzoekers in het veld zien hoe het zand zich verspreidt. ‘Dit voegt een nieuwe dimensie toe aan ons werk. We willen gaan kijken of we aan de hand van de peilingen de suppletie kunnen ‘terugrekenen’ om zo verder de kwaliteit van de modellen  te toetsen en te verbeteren.’ Om hiervoor de benodigde gegevens te verzamelen, voeren we in de 2 jaar na gereedkomen van de suppletie  iedere 3 maanden peilingen uit op de pilotsuppletielocatie.

Amelander Zeegat

Amelander Zeegat

Navolging

‘Het is leuk om te zien dat onze aanpak van de meetcampagne navolging krijgt. In onder andere het Eems-Dollard-gebied gebruiken collega’s nu dezelfde meetframes’, dus ook op dat vlak levert ons onderzoek inzichten op.  Bijzonder aandacht wil de onderzoeksleider nog geven aan het delen van de onderzoeksresultaten. Niet alleen moeten de modelresultaten ook als een soort film kunnen worden getoond, zodat ook een groot publiek het kan begrijpen, ook alle verzamelde data moet voor iedereen beschikbaar zijn.

Waardevol werk

‘Ik vind het belangrijk dat de data open access is en andere wetenschappers in binnen- en buitenland er mee kunnen werken. We liggen op schema om eind volgend jaar een compleet instrumentarium op te leveren waarmee we accuraat voorspellen welke impact een grote verandering heeft op het Amelander Zeegat’, aldus Harry. Hij vindt het mooi om te zien hoe alle onderzoekslijnen nu samenkomen en concreet worden in de modellen. ‘Dat is eigenlijk wel waar je het allemaal voor doet en maakt mijn en ons werk des te waardevoller.’