LIWO

Wat doet de applicatie?

Het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO) bevat kaartlagen voor professionals van veiligheidsregio’s, waterschappen en Rijkwaterstaat, die nodig zijn voor de voorbereiding op overstromingen in Nederland. Het gaat hierbij om crisisbeheersing maar het is ook bruikbaar voor ruimtelijke adaptatie en versterking van zelfredzaamheid.

Ook zijn er specifieke gedeelde kaartlagen die de waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) kunnen aanvullen om met elkaar een actueel overzicht te houden van de belangrijke gebeurtenissen die de waterveiligheid kunnen beïnvloeden en waarmee het handelingsperspectief (blijven of weggaan) kan worden vormgegeven. Dit gedeelte van LIWO is alleen toegankelijk voor de professionals van veiligheidsregio’s, waterschappen en Rijkwaterstaat die een toegangscode hebben aangevraagd.

Het LIWO is een product van het Watermanagementcentrum Nederland.

Rhenen 3 hoogwater 1600-400

Voor wie is de applicatie bedoeld?

  • Waterbeheerders: waterschappen en Rijkswaterstaat
  • Veiligheidsregio’s en gemeenten
  • Ruimtelijke ontwikkelaars
  • Professionals die de waterbeheerders en de veiligheidsregio’s ondersteunen, zoals ingenieursbureaus en de professionals in spe

Laatste nieuws

26 februari 2018 – Versie 1.1.1. LIWO beschikbaar

Versie 1.1.1. van LIWO is beschikbaar voor gebruik. De voornaamste wijzigingen in deze versie zijn:

Verbeteringen in overstromingsscenario’s en de daarvan afgeleide gevolginformatie

  • Aanvullingen in de beschikbare overstromingsscenario’s.
  • Verbeteringen aan kaarten met informatie over evacuatiemogelijkheden en percentages.
  • Diverse kleine verbeteringen in het gebruiksgemak en de performance van het systeem

Voor de gebruikers met een account is daarnaast de volgende extra functionaliteit beschikbaar

  • Dreigingsbeelden waren in de vorige versie pas zichtbaar bij ver inzoomen. Deze zijn nu op alle zoomniveaus te zien.
  • Meer samenhangende indeling van de kaartvensters en kaarten met waterstandsinformatie en dreigingsbeeldinformatie.

Contact

Heeft u een inhoudelijke vraag?
Vul dit formulier in

Behoort u tot de doelgroep en heeft u een functionele vraag?
Vul dit formulier in

Is er sprake van een technische storing?
Bel de landelijke informatielijn (0800 - 8002)

Links

De volgende pagina's zijn voor u van belang:

Gerelateerde Applicaties:

Systeemvereisten

LIWO is een web-applicatie. Hiervoor is een internetaansluiting en een browser nodig.