Migratie zoetwatervis

In 2019-2021 wordt onderzocht in hoeverre er uitwisseling plaatsvindt van zoetwatervis tussen het Noordzeekanaal en omliggende polder- en boezemwateren, en of de vissen daarbij gebruikmaken van de vispassages langs het Noordzeekanaal.

Op het Noordzeekanaal komt veel zoetwatervis voor, zoals karper, baars, brasem, kolblei, snoekbaars. Het Noordzeekanaal heeft weinig ondiep water en vrijwel geen onderwaterplanten en is bovendien brak. Verschillende vissoorten hebben in de paaiperiode juist behoefte aan ondiep en waterplantenrijk zoetwater om zich voort te planten. Vandaar dat het belangrijk is dat de zoete poldergebieden rond het Noordzeekanaal bereikbaar zijn voor vissen. In de winter kan volwassen vis juist in het Noordzeekanaal dieper water vinden voor de winterrust. We zijn benieuwd in hoeverre deze veronderstellingen kloppen.

Kolblei (boven) en rietvoorn. Foto Marco van Wieringen.

Net als bij het migratieonderzoek van de volwassen paling wordt gebruik gemaakt van zenders (PITtag- Passive Integrated Transponder) en ontvangers bij enkele vispassages en gemalen. Een PITtag is een kleine zender, die pas een signaal uitzendt bij de passage van een antennelus waar de vis doorheen zwemt. Grote snoekbaars en baars zijn ook uitgerust met een van buitenaf zichtbare Floytag voor terugmelding door sport-of beroepsvisssers. Vang je zo’n vis met zo’n oranje merk?: Sportvisserij MidWest Nederland heeft een speciale site, snoekbaars-of-baars-met-oranje-tag-gevangen, waar je deze kan melden. A.j.b. de vis weer terugzetten!

Snoekbaars met een Floytag. Foto Geert Timmermans.

Het onderzoek vindt vanaf het voorjaar van 2019 plaats bij gemalen en vispassages bij Kadoelen, Halfweg, Nauerna, Willem-I sluis en twee vispassages bij de Oranjesluizen. De uitvoering van dit onderzoek is in handen van Wageningen Marine Research, met ondersteuning van Rob Kroes (UvA), Visserij Service Nederland en diverse beroepsvissers.

Proefopstelling monitoring migratie zoetwatervis
Proefopstelling bij vispassage Gemaal Halfweg.