Bibliotheek werkgroep 2: Water en ruimte

Werkgroep 2 bestudeerde en adviseerde over beleidsvoorbereiding en uitvoering van maatregelen op het gebied van water en ruimtelijke ordening en inrichting. Verder richtte deze werkgroep zich op een aantal aspecten van het grondwaterbeheer. Omdat het oppervlaktewater en het grondwater nauw samenhangen hield deze werkgroep zich bezig met zowel wateroverlast als verdroging.