Bibliotheek werkgroep 1: Institutionele aspecten

Werkgroep 1 aspecten adviseerde over de bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van het waterbeheer. Het ging daarbij om advies over de bestuurlijke verhoudingen en afspraken tussen de instituties die een rol spelen in het waterbeheer (gemeenten, provincies, waterschappen en rijk), over de financiële verhoudingen en afspraken tussen de instituties en over de juridische gevolgen van wettelijke en niet-wettelijke instrumenten en de concrete mogelijkheden van deze instrumenten voor het waterbeheer.