Vaststellen zuiveringsrendement zuiveringsinstallatie

Het is voor zowel tuinder als toezichthouder van belang dat het vaststellen van het zuiveringsrendement van de zuiveringsinstallatie op een eenduidige manier gebeurt zodat:

  • een tuinder duidelijkheid heeft over welke zuiveringsinstallatie in zijn/haar situatie geschikt is om aan de regelgeving te voldoen en
  • de toezichthouder inzicht heeft of het verplichte minimale zuiveringsrendement wordt behaald met de door een tuinder toegepaste zuiveringsinstallatie.

Meetprotocol

Voor het bepalen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties is het ‘meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ ontwikkeld. Met het meetprotocol wordt beoogd een praktische invulling te geven aan het op een eenduidige manier vaststellen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties om te kunnen voldoen aan de regelgeving in het Activiteitenbesluit.

Het is de bedoeling dat fabrikanten/leveranciers van zuiveringsinstallaties de installaties door een derde onafhankelijke partij laten testen volgens de voorgeschreven methode uit het meetprotocol. De testen worden uitgevoerd met een hiervoor speciaal ontwikkeld Standaard Water (pdf, 885 kB) waaraan gewasbeschermingsmiddelen zijn toegevoegd. Op het ogenblik wordt de samenstelling van het standaard Water herzien. Meer informatie over de aanleiding, wat de herziening inhoudt en de betekenis hiervan staat in het bericht ‘Aanpassing Standaard Water voor testen zuiveringsinstallaties glastuinbouw (pdf, 157 kB) ’.

Het zuiveringsrendement van de zuiveringsinstallatie moet worden berekend volgens een vastgelegde statistische methode. Hiervoor is de ‘berekeningstool rendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ (xlsx, 128 kB) ontwikkeld waarin de statistische methode is opgenomen.

Beoordeling testresultaat

Na het testen van de installatie is de volgende stap het beoordelen of het uitgevoerde onderzoek aan de eisen voldoet. De beoordeling wordt uitgevoerd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG), aan de hand van het rapport ‘Werkwijze beoordeling zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ (pdf, 199 kB). Hierin wordt beschreven hoe een aanvraag voor beoordeling van het uitgevoerde onderzoek kan worden ingediend bij de BZG en hoe de beoordeling wordt uitgevoerd. Het testresultaat wordt beoordeeld door de BZG.

BZG-lijst

Bij goedkeuring door de BZG van het uitgevoerde onderzoek wordt de zuiveringsinstallatie door de BZG op de BZG-lijst zuiveringsinstallaties glastuinbouw geplaatst. Op deze lijst staat een actueel overzicht van zuiveringsinstallaties met daarbij het zuiveringsrendement dat bij de instellingen/randvoorwaarden zoals getest kan worden behaald.

De leverancier dient bij de aanvraag ook een informatieblad aan te leveren (volgens vast format zoals beschreven in het rapport werkwijze beoordeling) met daarin onder andere informatie over de zuiveringsinstallatie, toepassingsbereik van de installatie en instellingen en randvoorwaarden waarbij de installatie moet worden toegepast. Na goedkeuring van de BZG wordt het informatieblad gekoppeld aan de BZG-lijst met zuiveringsinstallaties.