Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) valt onder de verantwoordelijkheid van het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG). De BZG is een technische beoordelingscommissie, waarin belanghebbende partijen vanuit de overheid en bedrijfsleven zitting hebben. De BZG beoordeelt of het uitgevoerde onderzoek aan de eisen uit het meetprotocol en de zuiveringsinstallatie aan het beoogde zuiveringsrendement voldoet. De werkwijze voor de aanvraag- en beoordelingsprocedure staat beschreven in het rapport ‘Werkwijze beoordeling zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ (docx, 48 kB).