Overzicht beheergrenzen RWS

De leidende datum staat op de kaart vermeld.