Toedeling beheer Rijkswateren locatie 88

Hieronder vindt u de begrenzing van de wateren in beheer bij Rijkswaterstaat voor de volgende beheeraspecten: