Kaart bij Waterregeling

Aan de wetgeving die opgaat in de Waterwet (bv Wvo en Wbr), lag de gedachte ten grondslag dat algemeen bekend was waar Rijkswaterstaat beheerder was en waar niet. Nergens was sluitend wettelijk vastgelegd tot waar het beheergebied van Rijkswaterstaat precies reikte of van welke wateren Rijkswaterstaat beheerder was. Dit heeft in de praktijk geleid tot veel onduidelijkheid.

De Waterwet draait deze systematiek om. In plaats van dat bekend wordt verondersteld waar Rijkswaterstaat bevoegd is, is Rijkswaterstaat volgens de Waterwet slechts bevoegd voor zover het rijk die bevoegdheden uitdrukkelijk in het Waterbesluit of waterregeling toegedeeld heeft gekregen.

Door op onderstaande kaart te klikken krijgt u een gedetailleerde kaart van het betreffende gebied. Op de detailkaarten zijn de nummers aanklikbaar en kunt u de relevante kaarten downloaden.

overzicht1b Kaart r1-k2 Kaart r1-k3 Kaart r1-k4 Kaart r2-k2 Kaart r2-k3 Kaart r2-k4 Kaart r3-k1 Kaart r3-k2 Kaart r3-k3 Kaart r4-k1 Kaart r4-k3