Schoon water in beeld 2019

Voortgangsrapportage Rijn-West over 2018 en 1e maanden 2019. Voortgang KRW-maatregelen, informatie over projecten, interviews, projecten Rijn-West (impuls DAW, vismigratie).