‘We leggen de basis voor een effectief en duurzaam kustbeheer’

Marga_Rommel_vierkantEr zijn verschillende programma’s die zich bezighouden met beheer van de kust. Welke rol speelt het onderzoeksprogramma Beheer en Onderhoud Kust tussen die andere programma’s? Wat levert het programma allemaal op en wat er staat er nog op het programma? Projectleider Marga Rommel vertelt er meer over.

‘Beheer en Onderhoud Kust is de onderzoeksbasis voor meerdere programma’s. Wij zijn bijvoorbeeld sterk verbonden aan Kustlijnzorg, het Rijkswaterstaat-programma dat de kustsuppleties uitvoert. We voorzien onze collega’s van de laatste inzichten als het gaat om bijvoorbeeld de effectiviteit van suppleties en verwachte kustontwikkeling en de beschikbaarheid van zand. Die gegevens helpen ze nog effectiever en efficiënter te suppleren’, vertelt Marga.

Oog voor natuur

Er is oog voor de natuur in het werk van Marga en haar team. Onderdeel van Beheer en Onderhoud Kust is Natuurlijk Veilig, waarbij we onderzoeken hoe kustbeheer kan gebeuren met aandacht voor ecologie. ‘Dan moet je denken aan het in kaart brengen van welke organismen er in kustvlakken leven en bestuderen hoe die reageren op een zandsuppletie. Maar Natuurlijk Veilig doet ook onderzoek naar dynamisch kustbeheer.’

Kortlopend onderzoek, meerjarig programma

Daarnaast doet Beheer en onderhoud Kust onderzoek naar de ontwikkeling van zeegaten en hoe zand zich door de zee verspreidt. Ook komen geologie en bodemdaling en de manier waarop de wind zand naar de duinenrij verspreidt aan bod. Marga: ‘Het uitgangspunt voor ons is dat kennis direct toepasbaar is voor beheerders. Hoe we daarvoor zorgen? Door voortdurend in gesprek te zijn met onze partners. Wat speelt er bij hen, waar lopen ze tegenaan en waarmee kunnen we hen helpen? Het helpt daarbij dat wij kortlopend onderzoek uitvoeren, maar wel een langjarig programma hebben. Dat zorgt voor continuïteit en tegelijkertijd actuele inzichten waarmee beheerders snel aan de slag kunnen.’ Een voorbeeld van de toepassing van het onderzoek is verwerken hiervan in het Uitvoeringskader ‘Vergunningverlening kust’. Dit kader helpt de vergunningverlener bij het stellen van voorwaarden aan bijvoorbeeld strandbebouwing.

Focus op beheer

De focus binnen Beheer en Onderhoud Kust ligt dus sterk op het beheer en de beheerders (ook buiten RWS!) die de kennis toepassen. De banden zijn al sterk, maar het doel is de communicatie, ook een doelstelling binnen het programma, verder te verbeteren. Marga: ‘We willen graag laten zien wat we doen, vertellen waar we staan met het onderzoek. Maar vooral ook hoe beheerders onderzoeksresultaten toepassen in de praktijk. Daarover willen graag het gesprek aangaan. Heb je dus ideeën, opmerkingen of vragen? Stuur ze me toe: marga.rommel@rws.nl.’

Kustveiligheid voorop

Uiteindelijk moet alles wat er binnen Beheer en Onderhoud Kust, bij beheerders en andere programma’s gebeurt ertoe leiden dat de Nederlandse kust veilig blijft. ‘Dat is en blijft natuurlijk hét doel. Maar ik weet zeker dat als we daarin de juiste dingen blijven doen en elkaar goed opzoeken, we daarin slagen. Hopelijk kan deze nieuwsbrief daar ook aan bijdragen!’