Kustviewer: steeds uitgebreider én populairder

De Kustviewer is een online tool waarmee je direct kunnen zien hoe onze kust zich door de jaren heen ontwikkelt en welk effect suppleties hebben. Een ideaal instrument voor kustbeheerders, onderzoekers én beleidsmakers om inzicht te krijgen wat er langs de Nederlandse kust speelt.

Grevelingenmonding tegenwoordig (2010/2020)

‘De Kustviewer is een initiatief van Beheer en Onderhoud Kust en één van de producten die binnen dit programma wordt ontwikkeld. Beheer en Onderhoud Kust is er om de link te leggen tussen onderzoek en beheer. De Kustviewer is bedoeld om de schat aan morfologische data die onderzoekers in de loop der jaren verzamelden, op een laagdrempelige manier weer te geven’, vertelt Stefan Pluis, Adviseur Kustmorfologie en Waterveiligheid Kust.

Kustviewer blijft groeien

Waar komt al die data vandaan? ‘Vooral van Rijkswaterstaat zelf. In afstemming met Deltares bepalen we welke datalagen we in de viewer willen implementeren, waarbij Deltares verantwoordelijk is voor de realisatie van de viewer.’ Hun werk is in principe nooit af. De Kustviewer wordt voortdurend aangevuld met meer actuele data. ‘En we voegen er ook volledig nieuwe datasets aan toe, zodat gebruikers volledig nieuwe lagen kunnen leggen over de kustkaart.’

JARKUS profielen langs de kust van Schouwen op basis van de JARKUS 3D en de vaklodingen

Al enorm uitgebreid

Op die manier is de tool al enorm uitgebreid sinds hij begin 2019 online ging. ‘Je kunt heel mooi de langetermijnontwikkeling van kustgebieden volgen in de viewer, bijvoorbeeld de impact van de afsluiting van de Grevelingen door de aanleg van de Deltawerken. Daarnaast kun je zien waar Rijkswaterstaat langs de Nederlandse kust zandsuppleties heeft uitgevoerd om de zandvoorraden in de kustzone op orde te houden. Dat biedt weer meer inzicht in het systeem en kan mogelijk ook helpen het onderhoud te optimaliseren. Tot slot zijn we van plan om per kustvak de dominante kustprocessen in de viewer te implementeren. En er volgt nog veel meer!’

Nut en noodzaak zandsuppleties laten zien

De Kustviewer is nog niet erg bekend, erkent Stefan. ‘Maar het aantal gebruikers neemt toe en ik denk dat het een heel handig instrument is om morfologische processen letterlijk zichtbaar te maken. De toepassing laat heel gemakkelijk zien hoe processen met elkaar kunnen samenhangen op bepaalde plekken in de viewer door verschillende lagen over elkaar te leggen. De viewer kan ook gebruikt worden in advisering aan en de communicatie met kustbeheerders, bijvoorbeeld om uit te leggen hoe een specifiek stuk kust zich heeft ontwikkeld door de tijd heen.‘

De Kustviewer is maar één van de producten van Beheer en Onderhoud Kust. Ook brengt het programma sinds 1991 jaarlijks de kustlijn in kaart. Daartoe meet Rijkswaterstaat hoe de ligging van de kustlijn zich verhoudt tot de basiskustlijn (BKL). De Kustlijnkaarten zijn hier te bekijken. Een digitale versie van het rapport Kustlijnkaarten 2020 is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud onderaan de pagina ‘Planning en Aanpak’.