4 collega’s uitgelicht

Bij het onderzoeksprogramma Beheer en Onderhoud Kust zorgen we dat het kustbeheer gebeurt op de meest actuele kennis voorhanden. Ook zorgen we dat er onderzoek plaatsvindt op basis van concrete vragen uit de praktijk.  We houden nauw contact met onze collega’s van beleid, in de regio en bij de landelijke diensten en met kennisinstituten en universiteiten. We hebben daarbij allemaal onze specialismen en taken. In deze en de volgende nieuwsbrieven lees je er meer over!

Dit is team Beheer en Onderhoud Kust

V.l.n.r.: Marcel Taal, Quirijn Lodder, Jan Roelof Witting, Kim Stelleman

Marcel Taal, projectleider Deltares

Wat is precies jouw rol bij Beheer en Onderhoud Kust?
‘Deltares is onderzoekspartner voor Rijkswaterstaat bij Beheer en Onderhoud Kust. Wij leveren veel producten op. Denk aan het delfstoffeninformatiesysteem, waarmee we in kaart brengen waar op de zeebodem geschikt zand ligt voor zandsuppleties. Ik fungeer als een soort tussenpersoon. Ik breng wensen over en overleg regelmatig met zowel Rijkswaterstaat als mijn collega’s bij Deltares over voortgang en kennisbehoeften.

Wat heb je met de kust?
Best veel! Ik kom uit Den Haag en mijn vader uit Scheveningen en ik ben graag aan het strand om uit te waaien, heerlijk!’

Quirijn Lodder, coördinerend Adviseur Hoogwaterveiligheid Kust

Wat is precies jouw rol bij Beheer en Onderhoud Kust?
‘Ik adviseer over de maatregelen om de waterveiligheid aan de kust te verbeteren. Dat gaat van advies aan beleidsmakers en strategie tot het koppelen van onderzoek aan de praktijk. Beheer en Onderhoud kust is daarvoor een belangrijk programma.

Wat heb je met de kust?
‘Nou, ik lig niet graag aan het strand, maar vakinhoudelijk vind ik het een fascinerend systeem. Ik zie het als een mooie uitdaging de Nederlandse kust zo veilig mogelijk te houden.’

Jan Roelof Witting, districtsmedewerker RWS regio Noord-Nederland

Wat is precies jouw rol bij Beheer en Onderhoud Kust?
‘Ik ga over het beheer en onderhoud van de kust op Terschelling en Vlieland. Hier beschermen de duinen het binnenland nog. We doen hier aan dynamisch kustbeheer, wat wil zeggen dat we de natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan. Voor de eilanders nog vaak spannend, maar het werkt echt.’

Wat heb je met de kust?
‘Vroeger had ik niets met natuur. Ik kom van de harde kant: het asfalt. Maar sinds ik dit doe en op Vlieland woon, krijg ik steeds meer met het strand en de zee. Ik laat mijn hond uitrazen op de mooie plekken die ik in mijn werk tegenkom en dan geniet ik daar wel van.’

Kim Stelleman, vergunningverlener RWS regio West Nederland-Zuid

Wat is precies jouw rol bij Beheer en Onderhoud Kust?
Bij vergunningverlening krijgen we vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld strandpaviljoens of andere grote ontwikkelingen zoals een boulevard op het strand. We toetsen daarbij aan de waterwet en het beleid voor de kust. Waterveiligheid is daarbij hét criterium. Komt de doorstuiving in gevaar? Tast het niet belangrijke bescherming tegen hoogwater aan? Naar dat soort aspecten kijken we , samen met de collega-waterbeheerders van de Waterschappen.’

Wat heb je met de kust?
‘Ik ga graag naar het strand, ik woon in de buurt van Scheveningen. En sinds ik dit werk doe, ben ik me ook veel meer bewust van wat er allemaal speelt rond de kust.’ Daarnaast heb ik voor de zandsuppletie op het strand van Scheveningen het omgevingsmanagement gedaan. Dat was een erg leuke en leerzame ervaring en nauwe samenwerking met het projectteam en de gemeente Den Haag.