Verwerken

In de afgelopen twintig jaar heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met onderzoeksinstituten, ingenieursbureaus en bedrijven hard gewerkt aan de ontwikkeling van technieken om baggerspecie te verwerken. Dit heeft geleid tot een aantal eenvoudige technieken, die operationeel zijn. Enkele vernieuwende projecten die in de praktijk zijn uitgevoerd zijn gebundeld in "Bouwen met Baggerspecie. Dagelijkse praktijk!".

Onderstaande tabel geeft een overzicht van operationele verwerkingstechnieken. Door te klikken op één van deze items in de linker navigatie kolom, kunt u meer lezen over deze technieken. Niet elke techniek is voor ieder type specie geschikt. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid zand die de specie bevat en van de stoffen waarmeer de specie verontreinigd is.

Operationele verwerkingstechnieken
Techniek Principe Resultaat Toepassingsgebied
rijpen/
ontwateren
fysisch/
chemisch
volume-reductie Baggerspecie klasse B of beter. Er vindt alleen ontwatering plaats
sedimentatie-bekken fysisch
(zwaarte-
kracht)
zand + vervuilde slibfractie Zandige baggerspecie (>60%)
hydro-cyclonage fysisch
(zwaarte- en gravitatie-
kracht)
zand + vervuilde slibfractie Zandige baggerspecie (>40%)
landfarming biologisch
(i.c.m. fysisch/
chemisch)
Grond Baggerspecie met afbreekbare organische verontreinigingen (PAK, olie,... )
koude
immobilisatie
chemisch (inkapseling) bouwstof (granulaat), grond Baggerspecie met metalen