Waterplantentool

Ontwerp-tool waterplanten Rijntakken versie 3.0

Deze tool geeft inzicht in de effecten van ontwerpkeuzes op de ontwikkelingsmogelijkheden voor waterplanten. De rekenregels houden sterk rekening met locatie-specifieke omstandigheden en de resultaten worden zodanig gepresenteerd dat deze direct bruikbaar zijn voor een inrichtingsplan. Zo worden de kansen voor waterplanten beoordeeld op basis van de hoogteligging, positie langs de riviertak, de hoogte van de zomerkade, bodemtype, afstand tot de rivier en ouderdom. Deze ontwerp-tool is bruikbaar voor de Bovenrijn, de Waal, Pannerdens Kanaal, Nederrijn, Lek en IJssel.

Gebruik software

Het Ontwerp-tool waterplanten is vrij te downloaden en te gebruiken. Wel vragen we u bij een download een bericht te sturen naar de beheerder van het tool. U  kunt daarvoor het onderstaande meldingformulier gebruiken. Hierdoor zijn wij beter in staat u als gebruikers te informeren en te  ondersteunen.

Ondersteuning

Voor de ondersteuning is een helpdesk ingericht. Voor meldingen en vragen kunt u  het volgende formulier gebruiken :  Meldingen en vragenformulier Waterplantentool.