WAB*info

Wat doet de applicatie?

In WAB*info worden gegevens van milieukundig en geofysisch onderzoek aan bodem en oevers van oppervlaktewaterlichamen, vaargeulen, nevengeulen, aan- en toeloopgebieden en havens vastgelegd. Het betreft de gegevens van het veldonderzoek (boorwerk, positiebepaling, monsterneming), de laboratoriumanalyses (meetwaarden/analyseresultaten, geofysische samenstelling) en de toetsing aan normen (toets resultaten).

Voor wie is de applicatie bedoeld?

  1. De applicatie is in eerste instantie bedoeld om milieukundig en geofysisch onderzoek aan bodem en oevers van oppervlaktewaterlichamen, vaargeulen, nevengeulen, aan- en toeloopgebieden en havens vast te leggen voor de watersysteembeheerder Rijkswaterstaat.
  2. De applicatie kent een deel voor de aannemers om SiKB bestanden te valideren alvorens deze bij de opdrachtgever aan te leveren.

Laatste nieuws

Momenteel wordt een nieuwe release getest waarin de uitwisseling tussen SiKB en de AQUO-Kit is opgenomen en SiKB12 xml-bestanden ingelezen kunnen worden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent de applicatie kunt u terecht bij Functioneel Beheer: baggerspecie@rws.nl

Voor vragen met betrekking tot baggeren en verwerking van gegevens kunt u mailen naar: baggerspecie@rws.nl

Links

Links alleen intern Rijkswaterstaat

Documenten

Niet van toepassing

Systeemvereisten

Voor de applicatie is Mozilla Firefox vereist.

Voor de validatie kan iedere internet browser gebruikt worden.

Download

Niet van toepassing