Waterbegrippen - Letter h

h
j
q
x
y

Habitat

Habitatrichtlijn

Handelingsperspectief

Handhaving

Heave

Hoge gronden

Hoofdwatersysteem

Hoogwatergolf

Hoogwaterrichtlijn

Horizontaal evacueren

Hydraulisch Belasting Niveau (HBN)

Hydraulische belasting

Hydraulische condities


Hofvijver