Waterbegrippen - Letter b

b
j
q
x
y

Baggerspecie

Bandijk

Banket

Basiskustlijn

Beheerplan

Belasting

Belasting (door stoffen)

Beleidslijn

Benedenrivieren

Bergingsgebied

Beschermingszone

Beschoeiing

Beste Beschikbare Technieken

Bestuursakkoord Water

Bezwijken

Binnenberm

Binnendijks

Binnentalud

Binnenteen

Biodiversiteit

Blauwalg

Botulisme

Bovenrivierengebied

Bprw

Bres

Buitenberm

Buitendijks

Buitenkruinlijn

Buitentalud

Buitenteen


Hofvijver