Waterbegrippen - Letter g

g
j
q
x
y

Gebiedseigen water

Gebruiker watersysteem

Gebruiksfunctie

Geen achteruitgangsprincipe

Getij

Getroffene

Gevolgen (van een overstroming)

Gewasbeschermingsmiddel

Golf

Golfoploop

Golfoverslag

Golfoverslagdebiet

Golfperiode

Good Housekeeping

Grenstoestand (uiterste)

Groepsrisico

Grondijs

Grondwaterbeschermingsgebied

Grondwaterzorgplicht

Grootschalige toepassing


Hofvijver