Waterbegrippen - Letter o

j
o
q
x
y

Ondergrens

Onderhoudsbaggeren

Onderhoudsdiepte

Onderloopsheid

Onderwateroever

Ontsnippering

Ontwateren

Ontwatering

Ontwerppeil

Onvoorziene lozing

Opbarsten

Oppervlaktewaterlichaam

OSPAR-verdrag

Overhoogte

Overlopen

Overschrijdingskans

Overstromingskans

Overstromingsrisico

Overstromingsscenario

Overstromingssimulatie

Overstromingsverloop


Hofvijver