Waterbegrippen - Letter k

j
k
q
x
y

Kernzone

Ketenbenadering

Keur

Kleinschalige Wateraanvoer KWA

Koelwater

Kosten-batenanalyse

Kringloopsluiting

Kritisch grensprofiel

KRM

Kruiend ijs

Kruin

KRW

KRW-factsheet

Kunstwerk

Kustfundament

Kustlijn

Kustverdediging

Kwalibo

Kwel


Hofvijver