Kaart bij Waterbesluit

Het Waterbesluit bevat in de bijlagen een lijst van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het rijk en een lijst van waterkeringen, eveneens in beheer bij het rijk.

Wat betreft de waterkeringen geven de leggers die voor deze keringen moeten worden gemaakt de grenzen van het beheergebied nader aan. Wat betreft de oppervlaktewaterlichamen geeft het Waterbesluit een grondslag om de grenzen hiervan in de Waterregeling vast te leggen en een grondslag voor de grenzen van de gebieden die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het gebruik van waterstaatswerken (vergelijkbaar met het Besluit rijksrivieren op grond van art. 2a Wbr). Daarnaast geeft het Waterbesluit twee hoofdregels voor de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen:

  • Het rijk beheert zijwateren van hoofdwateren. Dit geldt niet voor de uitzonderingen die in de Waterregeling zijn geregeld;
  • Als het rijk beheerder is van een oppervlaktewater­lichaam, beheert het ook de daarin gelegen kunstwerken.

Hieronder kunt u vier verschillende kaarten downloaden waarbij de grenzen van de verschillende stroomgebieddistricten zijn aangegeven die in beheer zijn bij het rijk.

Op onderstaande kaart kunt u de gewenste kaart downloaden.

waterbesluit_overzichtskaart_2021 Waterbesluit kaartblad 002 Waterbesluit kaartblad 003 Waterbesluit kaartblad 004 Waterbesluit kaartblad 005 Waterbesluit kaartblad 006 Waterbesluit kaartblad 007 Waterbesluit kaartblad 008 Waterbesluit kaartblad 009 Waterbesluit kaartblad 010 Waterbesluit kaartblad 011 Waterbesluit kaartblad 012 Waterbesluit kaartblad 013 Waterbesluit kaartblad 014 Waterbesluit kaartblad 015 Waterbesluit kaartblad 016 Waterbesluit kaartblad 017 Waterbesluit kaartblad 018 Waterbesluit kaartblad 019 Waterbesluit kaartblad 020 Waterbesluit kaartblad 021 Waterbesluit kaartblad 022 Waterbesluit kaartblad 023 Waterbesluit kaartblad 024 Waterbesluit kaartblad 047 Waterbesluit kaartblad 051 Waterbesluit kaartblad 068 Waterbesluit kaartblad 067 Waterbesluit kaartblad 086 Waterbesluit kaartblad 088 Waterbesluit kaartblad 092 Waterbesluit kaartblad 101 Waterbesluit kaartblad 102 Waterbesluit kaartblad 103 Waterbesluit kaartblad 104 Waterbesluit kaartblad 105 Waterbesluit kaartblad 106 Waterbesluit kaartblad 107 Waterbesluit kaartblad 100 Waterbesluit kaartblad 099 Waterbesluit kaartblad 083 Waterbesluit kaartblad 084 Waterbesluit kaartblad 082 Waterbesluit kaartblad 081 Waterbesluit kaartblad 080 Waterbesluit kaartblad 079 Waterbesluit kaartblad 065 Waterbesluit kaartblad 045 Waterbesluit kaartblad 078 Waterbesluit kaartblad 108 Waterbesluit kaartblad 109 Waterbesluit kaartblad 064 Waterbesluit kaartblad 062 Waterbesluit kaartblad 061 Waterbesluit kaartblad 063 Waterbesluit kaartblad 060 Waterbesluit kaartblad 077 Waterbesluit kaartblad 076 Waterbesluit kaartblad 041 Waterbesluit kaartblad 039 Waterbesluit kaartblad 038 Waterbesluit kaartblad 036 Waterbesluit kaartblad 034 Waterbesluit kaartblad 057 Waterbesluit kaartblad 073 Waterbesluit kaartblad 072 Waterbesluit kaartblad 070 Waterbesluit kaartblad 069